Addictus

TAI PUSLAPIS, KURIAME GALITE RASTI NAUDINGOS INFORMACIJOS APIE PRIKLAUSOMYBES IR JŲ GYDYMO GALIMYBES.

Ką reiškia lotynų terminas addictus? Šis terminas siejamas su anglišku žodžiu addiction (liet. priklausomybė), kurio šaknys kilusios iš graikų mito apie vergą Addictus, kurį šeimininkas išlaisvino nuo vergystės grandinių, tačiau vergas buvo taip pripratęs prie savo grandinių ir jų keliamo skausmo, kad nusprendė jų nenusiimti ir toliau su jomis klajojo po žemę.

Taigi addiction ar priklausomybės sąvokos prasminė šerdis – tai vergystė priklausomybės objektui, nesvarbu ar tai būtų psichoakytvi medžiaga, veikla ar liguisti santykiai. Priklausomybė – tai asmens proto įkalinimas vergijoje, priklausomybės pančiuose. Tačiau priklausomybė nėra tik išoriniai pančiai, ji susijusi su vidine nelaisve. Tai atspindi ir šio graikų mito motyvas – vergijos grandinės pasirenkamos pačio asmens, net atsiradus galimybei išsilaisvinti. Tokiu būdų tarsi sąmoningai atsisakoma gyventi kitaip – be kančios, gyventi laisvai, neskriaudžiant savęs.

Išsilaisvinimas nuo savo priklausomybės grandinių – bei autentiško gyvenimo kūrimas – išties nelengva, bei neišvengiama sveikimo nuo priklausomybės proceso, dalis. Ji nelengva, nes asmeniui, kuris siekia gyventi be priklausomybės tenka pripažinti ir priimti savąjį silpnumą/pažeidžiamumą/ribotumą/bejėgiškumą, nuo kurio jis bėgo ar vengė savo priklausomybe. Šiame kelyje tenka mokytis būti kitaip  – nebėgant nuo realybės keliamų sunkumų, išbūnant su įvairiais patiriamais jausmais, prisiimant atsakomybę už save ir savo gyvenimą ir pan. 

Kitas svarbus aspektas priklausomybėse – tai socialinė atskirtis, užsidarymas nuo aplinkinio pasaulio. Minėtame mite vergas Addictus klajojo po žemę vienas. Priklausomybė – tai socialinės atskirties, vienišumo ir vidinio apleistumo liga. Kviečiu Jus nebūti vieniems/-oms su savo sunkumais, o padėti sau kreipiantis pagalbos. Visi Jūsų išgyvenami sunkumai gali būti kur kas lengvesni jei pasidalinsite jais su patyrusia psichologe. Šitaip ne tik išvengsite priklausomybės atkryčio, bet ir kur kas greičiau “stositės” ant savų kojų.

Psichologė Neringa Bagdonaitė